top of page

KURS PËR QENDISTARI

Cmimi

15.000 lek/muaj

Kohezgjatja

2 Muaj

Informacion  

Kursi i qëndistarisë kryhet në kabinet ku janë vendosur 12 makina qepëse dhe mësimi kryhet duke kryer praktikë reale që nga çentrot e ndryshme deri te rejat e fundit në qëndistari. Numri maksimal i kursanteve është 12. Kursi realizon përfitimin e njohurive në dy nivele. Kursi i plotë për qëndistari përfshin 210 orë mësimore.
Në përfundim të këtij kursi, kursanti përfiton këto njohuri dhe aftësi:
Në fund të nivelit të parë fitohen njohuri si hyrje në profesionin e qëndistarisë, vizatimi i modeleve në copë, qëndisje me dorë, qëndisje me fiston me dorë e makinë të thjeshtë, qëndisje me mbushje me dorë e me makinë, punimet përfundimtare të qëndisjes me dore dhe me makinë.
Në fund të nivelit të dytë fitohen njohuri si qëndisje me prerje me makinë, qëndisje me aplikacion me makinë, qëndisje me azhur me makinë, si dhe organizimi dhe ekonomia në qëndistari.

bottom of page