top of page

KURS PËR KOMPJUTER

price

15.000 lek/muaj

Duration

3 Muaj

information

Kursi për kompjuter ofrohet në kabinete të kompletuara me kompjutera për secilin kursant. Qendra vazhdimisht rinovon kabinetin me kompjutera të rinj për ofrimin e këtij kursi.
Në këtë kurs ofrohet mësimi i programeve bazë të kompjuterit: Microsoft Word, Excel, Power Point dhe Xpert. Teksti sigurohet nga Qendra kundrejt vlerës 900 lekë. Mësimi zhvillohet nga e hëna deri të premte, paradite dhe mbasdite. Numri minimal për fillimin e kursit është 8 persona deri në 12. Kursi njihet nga Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale, si dhe është e licencuar nga QKL.

bottom of page