top of page

KURS PËR KAMARIER

Cmimi

15.000 lek/muaj

Kohezgjatja

1 Muaj

Informacion  

Për realizimin e këtij kursi, mësimi bazohet në tekstet mësimore, të përgatitur nga ekspertë dhe me mbështetjen e Fondacionit zviceran Swiss Contact.
Qendra ka kompletet e nevojshme për të praktikuar kursantët të gjitha teknikat e profesionit të kamerierit, në varësi të programit të hartuar për këtë kurs.
Kursi për kamerier realizohet me një ngarkesë mësimore dhe praktike prej 150 orësh.
Në përfundim të këtij kursi, kursanti përfiton këto njohuri dhe aftësi:
Hyrje në profesionin e kamerierit, Parapërgatitja për fillimin e shërbimit të kamerierit, përgatitja e bufesë në restorant, përgatitja e tavolinave të sallës së restorantit, Shërbimi i pijeve në restorant, si dhe shërbimi i asortimenteve ushqimore në restorant

bottom of page