top of page

KURS PËR GJUHE TË HUAJA (ANGLISHT OSE ITALISHT)

Cmimi

15.000 lek/muaj

Kohezgjatja

4 Muaj

Informacion  

Kursi i gjuhës angleze bazohet në programin mësimor të hartuar mbi Metodën “Headway”, për nivelet fillestar, mesatar dhe të avancuar.
Kurset si për gjuhën angleze dhe italiane zhvillohen për një periudhë 4-mujore me ngarkesë prej 3 ditësh në javë.
Kurset njihen nga Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale, si dhe janë të licencuara nga QKL.

bottom of page