top of page

KURS PËR BANAKIER

Cmimi

15.000 lek/muaj

Kohezgjatja

1 Muaj

Informacion  

Për realizimin e këtij kursi pranë Qendrës është instaluar një banak me ekspres dhe me mjetet e tjera dhe pajisjet e duhura për të mësuar si përdorimin e pajisjeve ashtu edhe përgatitjen e llojeve të ndryshme të produkteve të barit.
Kursi për banakier realizohet me një ngarkesë mësimore dhe praktike prej 130 orësh.
Në përfundim të këtij kursi, kursanti përfiton këto njohuri dhe aftësi:
Hyrje ne profesionin e Banakierit, përgatitja dhe shërbimi i pijeve te nxehta, përgatitja dhe shërbimi i pijeve jo-alkoolike, përgatitja dhe shërbimi i pijeve alkoolike, organizimi dhe ekonomia në veprimtarinë e banakierit.
Në fund kursantët duhet të kalojnë në testin praktik përfundimtar.

bottom of page